Termeni si conditii

Informații juridice

Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Șeful unității Jurcan Viorel Cosmin Liciniu PFA (denumit în continuare „operatorul de date”),

Adresă e-mail de contact: [email protected]

În ce scopuri vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Principalul scop al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de a vă gestiona cererea și autorizația de a participa la un eveniment organizat de BusinessDisability (denumit în continuare „evenimentul”).

Dacă vă exprimați consimțământul, operatorul de date va trimite periodic invitații la evenimente organizate în scopuri legate de BusinessDisability, buletinul informativ, sondaje legate de funcționarea accesibilă, inițiative sau alte aspecte legate de îmbunătățirea accesibilității și alte informații relevante cu privire la activitățile sau inițiativele BusinessDisability.

 

În toate aceste cazuri, atunci când vi se solicită autorizarea, se va specifica tipul de date cu caracter personal utilizate pentru fiecare activitate de prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul, în mod liber, fără a afecta relația dumneavoastră cu operatorul de date.


Cum obține operatorul de date datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul de date vă va obține datele cu caracter personal din următoarele surse:

Informații cu caracter personal furnizate de persoana vizată atunci când se înregistrează pentru a participa la un eveniment.

Informații cu caracter personal furnizate de un membru al consorțiului (astfel cum sunt identificate în politica de confidențialitate). În acest caz, organizația menționată va furniza următoarele date: date de identificare [nume, nume, număr de identificare (pentru prezența la fața locului), naționalitate], date de contact (adresă de e-mail), date privind munca (domenii de expertiză), date referitoare la nevoile de accesibilitate, naționalitate.


Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Este posibil ca operatorul de date să fie nevoit să partajeze datele dumneavoastră cu caracter personal cu membrii consorțiului (identificați în politica de confidențialitate), precum și cu experții naționali pentru a gestiona procesele de acces și înregistrare.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transferate autorităților publice dacă este necesar pentru respectarea obligațiilor legale.


Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?

Vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată de Regulamentul (UE) 2018/1725, în special dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a limita prelucrarea acestora. După caz, beneficiați și de dreptul de a vă opune prelucrării sau de dreptul la portabilitatea datelor.

În cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment, în mod gratuit și accesibil.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresă de e-mail: 

[email protected]

De asemenea puteti consulta Politica noastra de Confidentialitate.


Copyright © 2022 By JVCL

Realizat și menținut cu 💙 de WPhosting.ro

Sari la conținut